Fiyat bilgisi

Düzenleme 0,00 €
Kayıt 28,90 €
Uzatmalar 28,90 €
Transfer (yıllık vergi dahil) 28,90 €
Change of the owner 0,00 €
Modification of domain data 0,00 €
Silme sonrasında tekrar oluşturma 109,00 €

General Information

Alan adı transferi .immobilien alan adlarının transferi mümkündür
Transfer Authcode Bir .immobilien alan adının transferi için bir Authcode gereklidir.
Alan adı güvenliği .immobilien alan adınız için bir transfer kilidi ayarlayabilirsiniz
Sahip değişikliği Sahip değişikliği .immobilien alan adı için mümkündür
Özel karakter alan adı (IDN) .immobilien alan adınız özel karakterler içeremez
Rakam alan adı Bir .immobilien alan adı sadece rakamlardan oluşabilir
Kayıt yeri Rightside (Web sitesi | Hükümler)

Zaman dilimleri

Yeni kayıt 1 yıl maks. 10 yıla kadar
Uzatmalar 1 yıl
Fesih süresi Fesih süresi alan adının sona ermesinden 31 gün öncesidir.

Special provisions

Alan adı uzunluğu A .immobilien domain may be between 3 - 63 characters long. Hyphens may be used, but not at the beginning or at the end of the domain, and not 2 consecutive (for example, aa -bb.immobilien).